Úrovně znalosti

NIC NEUMÍM

Nikdy jste anglicky nemluvili? Budeme se Vám věnovat individuálně  a to i v případě, že budete chodit na kurz ve skupině. Víme, že pevný základ je to nejdůležitější pro další rozvoj. Výuka je směřována na zvládnutí základních konverzačních frází, gramatiku, slovní zásobu, čtení a psaní.

Vocabulary 700 words

Counting, currency and greetings
Numbers, Answer complete sentence
To be, I, You, we, They, He, She, It 
Short answers  , this - these, 
That - those 
Questions to be , name, work, age, my, your, His, her, their our there is, 
There are, some, any-not any,
Present tense ,
He she it + s/es 
Do not , does not, short answers questions, There are some  and There is some  
Verb to have  ,how many, how much, verbs, Order, can, may, must

CHRONIČTÍ ZAČÁTEČNÍCI

Nabídneme Vám takovou formu výuky anglického jazyka , že už nikdy nebudete muset začínat. Budete už jen a jen pokračovat .


Vocabulary 1000 words

Present continuous
Going to say, going to do,
What are you going to do?
Everyday life, make and translate sentences
Do you understand? Answer: I think, yes, no
Revision - Present simple, Present continuous, To be, to have, can, would like, going to. with Me, with you, with him/her/them/us
Present tense short answers.
Past tense, positive, negative sentences
Regular and Irregular verbs
Tell us what did you do. Why? Where ?

Who? When?  What? Whom? Whom with?
Future tense, next, Today and tomorrow
Somebody, something, somewhere, nobody, Nothing, nowhere 

TROCHU NĚCO UMÍM

Anglicky tak trochu umíte, ale nemáte odvahu si to přiznat ? Ukážeme vám vaše možnosti. A přestanete říkat , že "trochu" anglicky umíte.

Vocabulary 1700

How often
Any, not any, nothing, nobody, nowhere
Past tense 
Why?  use in sentences 
It, her, him, them, 
Revision, Future tense, going to 
Would like, can, a lot of , many, much 
Few and little, very few and very little
Past simple, past continuous
Present perfect
How long, for, since, yet, still
present perfect continuous
Short answers, want to
Comparison of adjectives

UMÍM GRAMMAR A CHCI SPEAKOVAT

Umíte anglicky , jen jste zapomněli mluvit? Dáme Vám jistotu a dovedeme Vaši angličtinu k dokonalosti. Naučíme Vás anglicky nejen mluvit, ale i myslet.

Vocabulary 2500

Model verbs- be able to, have to, 
Not allowed, musn't, too much, too many, 
Not enough, It is too hot, It is too heavy, Enough, It is too hot, It is too heavy, 
So am I, neither am I, in all tenses, 
Past tense using used to, used to and a lot, Active and passive voice, when exactly?
Lot, conditionals, should , shouldn't, perhaps, May, indirect speech, 
Indirect order, change ask to tell, 

Prepositions, Indirect questions, 
Answers negative in complete sentences, Should, ought to, 
Had better, supposed to, future continuous