Soudní překlad (nazývaný rovněž úřední překlad, ověřený překlad, oficiální překlad, notářský překlad či překlad s ověřením) je překlad opatřený doložkou a otiskem kulatého razítka se státním znakem. Tyto formální náležitosti osvědčují, že překlad doslovně souhlasí s textem originálního dokumentu. Takto zpracovaný překlad splňuje požadavky kladené na překlady určené k oficiálnímu použití na úřadech, soudech či policii v tuzemsku i zahraničí.

Jaké typy dokumentů překládáme?

Naše firma realizuje soudní překlady všech druhů textů. Nejčastěji překládáme následující typy dokumentů:

  1. matriční dokumenty
  2. právní a soudní listiny
  3. výpisy z rejstříků a registrů
  4. vysvědčení, diplomy a osvědčení
  5. účetní a daňové dokumenty
  6. identifikační a evidenční doklady